PB280130
PB280125
PB280151
PB280272
_1000806
PB280304
P1130191.JPG

อาหารเสริมพืช (ปุ๋ย)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปรเจ็คฟิลด์
สารป้องกันกำจัดวัชพืช
สารป้องกันกำจัดแมลง
ปุ๋ยและอาหารเสริมพืช
ปุ๋ยธาตุรอง และปุ๋ยน้ำ
สินค้าด้านสาธารณสุข

นูริต้า เฟอร์ตี้

คุณสมบัติ : ช่วยปรับปรุงดินให้ร่วนซุย เพิ่มแร่ธาตุในดิน ช่วยให้พืชดึงแร่ธาตุในดินมาใช้ได้ดีขึ้น พืชแข็งแรง เขียวเข้ม 

อัตราใช้ : 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น

ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม

@projectfield

Projectfield Agrochemical

02-791-2999

02-539-3510

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510