1517730509944
เดินทางไปชมการสาธิตการใช้โดรนพ่นยา
คุณช้างเจ้าของสวน
เกษตรกรผู้สนใจโดรนพ่นยา
บรรยากาศการอบรม1
ให้ความรู้เกี่ยวกับโดรนพ่นยา
งานเปิดศูนย์การเรียนรู้มะม่วง1
บริษัทโปรเจ็คฟิลด์ร่วมออกบูท
เปิดศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำอัจฉริยะ
การควบคุมโดรนฉีดมะม่วง
โดรนเพื่อการเกษตรกับต้นมะม่วง
เยี่ยมไร่อ้อย อ.เนินมะปราง
เกษตรกรสนใจผลิตภัณฑ์
งานเปิดศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำ
โดรนเพื่อการเกษตร
ทดสอบโดรนกับมะม่วงบนเขาที่เชียงดาว
เกษตรกรผู้สนใจนาเชอร์ส
ชมสวนคุณพร้อง หลังใช้เมตาโลเสท
ทดสอบโดรนพ่นยา สวน อ.ศิลป์ชัย
สวนมะม่วงผู้ใหญ่สุทัศน์
สวนคุณชัย (เชียงดาว)

รวมพลคนทำนา 8

รวมพลคนทำนา 7

รวมพลคนทำนา 6

รวมพลคนทำนา 5

รวมพลคนทำนา 4

Please reload

@projectfield

Projectfield Agrochemical

02-791-2999

02-539-3510

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510

เยี่ยมไร่อ้อย อ.เนินมะปราง