ค้นหา
  • projectfieldd

งานสัมมนาเชิงนโยบายและแผนพัฒนาตลาด

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์ ร่วมกับร้านบุญเจริญการเกษตร จัดงานสัมมนาเชิงนโยบายและแผนพัฒนาตลาด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างบริษัทและร้านค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ ร้านค้า และเกษตรกรให้มากที่สุด

ภายในงานยังมีการแจกรางวัลแทนคำขอบคุณร้านค้าต่าง ๆ ที่สนับสนุนทางบริษัทโปรเจ็คฟิลด์ตลอดมา ด้วยทองคำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอีกมากมาย


02-791-2999

Projectfield Agrochemical

02-539-3510

@projectfield

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510