ค้นหา
  • projectfieldd

งานสัมมนาเชิงนโยบายและแผนพัฒนาตลาด

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์ ร่วมกับร้านบุญเจริญการเกษตร จัดงานสัมมนาเชิงนโยบายและแผนพัฒนาตลาด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างบริษัทและร้านค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ ร้านค้า และเกษตรกรให้มากที่สุด

ภายในงานยังมีการแจกรางวัลแทนคำขอบคุณร้านค้าต่าง ๆ ที่สนับสนุนทางบริษัทโปรเจ็คฟิลด์ตลอดมา ด้วยทองคำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอีกมากมาย


ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

@projectfield

Projectfield Agrochemical

02-791-2999

02-539-3510

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510