ค้นหา
  • projectfieldd

ตรวจใบอนุญาตครอบครองฯและตรวจโรงงานฯประจำปี

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์มีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพของสายงานผลิตให้ได้มาตรฐานสม่ำเสมอ เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นว่า สายงานผลิตนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสายงานสำคัญที่จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตออกมานั้นจำเป็นต้องได้มาตรฐาน อีกทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยและห้องปฏิบัติการทดลองวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพ่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ออกจากบริษัทโปรเจ็คฟิลด์จึงได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ปลอดภัยกับตัวผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 คุณจำรูญ สรรพงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคุณกฤษณะ แช่มอุบลเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าตรวจใบอนุญาตครอบครองฯและตรวจโรงงานฯประจำปี ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทั้งหมดของบริษัทเป็นสินค้าที่มีคุณภาพทุกขวดแน่นอน


02-791-2999

Projectfield Agrochemical

02-539-3510

@projectfield

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510