ค้นหา
  • Wanchai Rattanadechakul

โปรโตครอน(Chropyrifos 5 %G)

อัพเดตเมื่อ: พ.ค. 28


โปรโตครอน เป็นยาฆ่าแมลงชนิดเม็ด ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชหลากหลายชนิด เนื่องจากโปรโตครอนเป็นยาฆ่าแมลงในรูปยาเม็ด การใช้มักใช้หว่านลงดิน รองก้นหลุมหรือคลุกดิน ก่อนหว่านเมล็ดพืช หรือปลูกกล้าพืช ในบางกรณีที่พืชมีอายุระยะยาวเช่น มะเขือเทศอายุ 20-40 วัน ก็สามารถหว่านหลังปลูก โรยรอบๆต้น โรยตามแถวปลูก

โปรโตครอนเป็นสาร chropyrifos เป็นยาฆ่าแมลงแบบถูกตัวและกินตาย เมื่อแมลงถูกโปรโตครอน สารจะเข้าทำลายระบบประสาทโดยรบกวนน้ำย่อย คลอลิเนสเทอเรสให้ระบบประสททำงานผิดปกติ จนทำให้แมลงตายในที่สุด โปรโตครอน อยู่ในรูปยาเคลือบเม็ดทราย มีความเข้มข้นของสารอยู่ถึง 5% หลังจากโรยเม็ดยาตกลงดิน ถูกความชื้น ยาก็จะละลายปลดปล่อยยาออกมา รากพืชจะดูดเข้าสู่ต้นในลักษณะเช่นเดียวกับปุ๋ย สารจะเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆของพืชทางท่อน้ำ เมื่อแมลงดูดน้ำเลี้ยงพืชก็จะได้รับยาโปรโตครอนเข้าไปในร่างกายแมลง ปริมาณโปรโตครอนมีผลต่อระดับการเคลื่อนย้ายของสารทั้งภายในรากและส่วนสูงของต้น

การทดลองใช้โปรโตครอน ในการป้องกันหนอนกออ้อย ( Chilo infuscatellus Snellen) ในอ้อย ปีนี้ (มีนาคม – พฤษภาคม 2559)ที่ อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี พบว่าการใช้ โปรโตครอน อัตรา 5 ก.ก.ต่อไร่ สามารถป้องกันการทำลายของหนอนกออ้อยได้ดีที่สุด


02-791-2999

Projectfield Agrochemical

02-539-3510

@projectfield

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510