ค้นหา
  • projectfieldd

นาเชอร์ส พี-โฟกัส

อัพเดตเมื่อ: พ.ค. 28


คุณสมบัติ : ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่อยู่ในรูปที่สามารถเป็นประโยชน์พืชได้อย่างรวดเร็ว ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริม ละลายน้ำได้ดีมีเกลือต่ำอยู่สภาพเป็น

กลางไม่เป็นพิษต่อทุกส่วนของพืช ไม่กัดกร่อนโลหะ ประสิทธิภาพคงทน จึงสามารถเก็นไว้ได้นาน พืชสามารถดูดธาตุอาหารจาก นาเชอร์ส พี-โฟกัส 10-18-4 ได้ทั้งทางรากและทางใบ ส่งเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงของราก ตั้งแต่กระตุ้นให้รากงอกอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ทำให้รากและลำต้นแข็งแรง สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดี

#httpslinemeRtip40nvk1319o

02-791-2999

Projectfield Agrochemical

02-539-3510

@projectfield

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510