ฟิลด์ล็อค

ฟิลด์ล็อค

฿420.00ราคา

คุณสมบัติ

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้า ข้าวนก และหญ้าแดง วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอด นา เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก

 

อัตราการใช้

ใช้อัตรา 300-400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบน พื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 75-100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 0-4 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน 

@projectfield

Projectfield Agrochemical

02-791-2999

02-539-3510

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510