top of page

คุณสมบัติ

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้า ข้าวนก และหญ้าแดง วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอด นา เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก

 

อัตราการใช้

ใช้อัตรา 300-400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบน พื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 75-100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 0-4 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน 

ฟิลด์ล็อค

฿420.00ราคา
    bottom of page