นาเชอร์ส เอ็น-โฟกัส

January 29, 2019

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่อยู่ในรูปที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างรวดเร็ว ทั้งธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารเสริม ละลายน้ำได้ดีมีเกลือต่ำ อยู่ในสภาพเป็นกลาง ไม่เป็นพิษต่อทุกส่วนของพืช ไม่กัดกร่อนโลหะ ประสิทธิภาพคงทน จึงสามารถเก็บไว้ได้นาน พืชสามารถดูดธาตุอาหารจาก นาเชอร์ส เอ็น-โฟกัส 12-9-5 ได้ทั้งทางรากและทางใบ ส่งเสริมความสมบูรณ์ของใบและลำต้น ทำให้สมบูรณ์ เพื่อสะสมอาหาร และกระตุ้นการฟื้นตัวหลังเก็บเกี่ยวได้ดี

 

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

January 29, 2019