บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด

บริษัทชั้นนำทางด้านเคมีเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพที่โดดเด่นด้านคุณภาพและมาตราฐาน เพื่อช่วยพัฒนาการเพิ่มผลผลิตให้ แก่เกษตรกรแบบยั่งยืน ด้วยระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามายาวนานกว่า 20 ปี ต้องการผู้ร่วมงาน ดังนี้

02-791-2999

Projectfield Agrochemical

02-539-3510

@projectfield

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510