top of page
ชาวนากำลังดูแลนาข้าว
_1000806
หญ้านกสีชมพู-111
หญ้าขน111
หนวดปลาดุก022
P1130246
สารกำจัดโรคพืช (FUNGICIDE)
สินค้าคุณภาพ กำจัดวัชพืชในนาข้าว, พืชไร่, พืชสวน, ไม้ดอกไม้ประดับ, สนามกอล์ฟ, แม่น้ำลำคลอง, ริมถนน, ริมทางรถไฟ และอื่นๆ
bottom of page