ด้วงหมัดผัก2
หนอนห่อใบข้าว
หนอนคืบกะหล่ำ3
two-scb-larvae-and-frass

สารป้องกันกำจัดแมลง

@projectfield

Projectfield Agrochemical

02-791-2999

02-539-3510

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510