1517730509944
เดินทางไปชมการสาธิตการใช้โดรนพ่นยา
คุณช้างเจ้าของสวน
เกษตรกรผู้สนใจโดรนพ่นยา
บรรยากาศการอบรม1
ให้ความรู้เกี่ยวกับโดรนพ่นยา
งานเปิดศูนย์การเรียนรู้มะม่วง1
บริษัทโปรเจ็คฟิลด์ร่วมออกบูท
เปิดศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำอัจฉริยะ
การควบคุมโดรนฉีดมะม่วง
โดรนเพื่อการเกษตรกับต้นมะม่วง
เยี่ยมไร่อ้อย อ.เนินมะปราง
เกษตรกรสนใจผลิตภัณฑ์
งานเปิดศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำ
โดรนเพื่อการเกษตร
ทดสอบโดรนกับมะม่วงบนเขาที่เชียงดาว
เกษตรกรผู้สนใจนาเชอร์ส
ชมสวนคุณพร้อง หลังใช้เมตาโลเสท
ทดสอบโดรนพ่นยา สวน อ.ศิลป์ชัย
สวนมะม่วงผู้ใหญ่สุทัศน์
สวนคุณชัย (เชียงดาว)
พระเอกคุมหญ้าหน้าเทือก
เพลี้ยกระดอน หนอนกระเด็น

รวมพลคนทำนา 8

รวมพลคนทำนา 7

รวมพลคนทำนา 6

รวมพลคนทำนา 5

รวมพลคนทำนา 4

Please reload