top of page
  • PJF

ฟิน-วัน

อัปเดตเมื่อ 28 พ.ค. 2563


คุณสมบัติ:

  • สารกำจัดวัชพืชหลังงอกแบบไม่เลือกทำลาย ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ และใบกว้าง

  • กำจัดวัชพืชได้ทั้งสัมผัส และแทรกซึม

  • กำจัดวัชพืชปราบยาก เช่น หญ้าเขมร ผักปราบและหญ้ากัญชา

  • ระยะปลอดฝนสั้นเพียง 2-3 ชั่วโมง เท่านั้น

  • มีความปลอดภัยสูงต่อพืชประธาน ไม่ดูดซึมเข้าทางราก สลายตัวง่ายไม่ตกค้างในดิน

  • ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา

  • ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น สาบม่วง ตีนตุ๊กแก ถั่วลาย

อ้อย มันสำปะหลัง :

ประโยชน์ ใช้กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ามาเลเซีย หญ้าเห็บ หญ้าขจรจบดอกใหญ่ หญ้าตีนนก หญ้านกสีชมพู และหญ้าตีนกา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น กระดุมใบใหญ่ สาบม่วง ไมยราบ ถั่วผี ผักคราดหัวแหวน ผักเสี้ยนขน หญ้ายาง และน้ำนมราชสีห์ วัชพืชประเภทกก เช่น กกดอกเขียว และกกตุ้มหู

อัตราการใช้ 600-700 ml ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 150 ml ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังวัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 30 cm.

วิธีการใช้ พ่นลงบนต้นวัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร โดยระวังไม่ให้ละอองสารสัมผัสต้น และใบพืชปลูก

มะเขือเทศ ถั่วเหลือง แตงโม มันฝรั่ง :

ประโยชน์ ใช้กำจัดหญ้าตีนนก หญ้าลูกเห็บ หญ้ารังนก หญ้าตีนกา หญ้าตีนติด หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู หญ้าขจรจบ หญ้ามาเลเซีย หญ้าข้อ หญ้าขน หญ้าแพรก หญ้าคา ขี้ไก่ย่าน หญ้าเขมร ไมยราบเลื้อย ผักปราบ ผักยางสาบเสือ และประเภทกก เช่น แห้วหมู

อัตราการใช้ วัชพืชทั่วไป ใช้อัตรา 800-1,600 ml ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือใช้ อัตรา 200-400 ml ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน วัชพืชข้ามปี ใช้อัตรา 1,600-3,200 ml ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือใช้อัตรา 400-800 ml ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1งาน

วิธีการใช้ ใช้กำจัดวัชพืชก่อนการเตรียมดินปลูกพืช

ปาล์มน้ำมัน ยางพารา :

ประโยชน์ ใช้กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาวไร่ หญ้าตีนติด และหญ้าตีนนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช ตำแยแมว ผักเบี้ยหิน ผักโขม และผักเสี้ยนผี และวัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู

อัตราการใช้ 600-700 ml ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 150 ml ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน

วิธีการใช้ พ่นลงบนต้นวัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร โดยระวังไม่ให้ละอองสารสัมผัสต้น และใบพืชปลูก


ดู 679 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page