top of page

เมตาโลเสท คร็อพ-อัพ

อัปเดตเมื่อ 28 พ.ค. 2563


คุณสมบัติ : อยู่ในโครงสร้างร่วมกันกรดอะมิโน จึงช่วยให้ธาตุอาหารรวมเข้าสู่พืชได้มาก และครบถ้วน อีกทั้ง สามารถเคลื่อนย้ายภายในต้นพืชได้เร็วจึงเป็นประโยชน์สูงสุดเหมาะกับระยะเจริญเติบโต ระยะเพาะเมล็ดพันธุ์ และระยะเติบโต มีคุณสมบัติดังนี้

- ช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโต บำรุงต้นอ่อน กิ่งอ่อน ดอกอ่อน ช่วยบำรุงเลี้ยงโครงสร้างของพืชให้แข็งแรง

- ช่วยปรังปรุง บำรุงกิ่งอ่อน ใบอ่อน หรือดอกอ่อน ของพืชที่ผิดปกติ ช่วยฟื้นฟูสภาพของต้นไม้ที่เสื่อมโทรม

ดู 775 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page