ค้นหา
  • projectfieldd

เมตาโลเสท คร็อพ-อัพ

อัพเดตเมื่อ: พ.ค. 28


คุณสมบัติ : อยู่ในโครงสร้างร่วมกันกรดอะมิโน จึงช่วยให้ธาตุอาหารรวมเข้าสู่พืชได้มาก และครบถ้วน อีกทั้ง สามารถเคลื่อนย้ายภายในต้นพืชได้เร็วจึงเป็นประโยชน์สูงสุดเหมาะกับระยะเจริญเติบโต ระยะเพาะเมล็ดพันธุ์ และระยะเติบโต มีคุณสมบัติดังนี้

- ช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโต บำรุงต้นอ่อน กิ่งอ่อน ดอกอ่อน ช่วยบำรุงเลี้ยงโครงสร้างของพืชให้แข็งแรง

- ช่วยปรังปรุง บำรุงกิ่งอ่อน ใบอ่อน หรือดอกอ่อน ของพืชที่ผิดปกติ ช่วยฟื้นฟูสภาพของต้นไม้ที่เสื่อมโทรม

#httpslinemeRtip40nvk1319o

02-791-2999

Projectfield Agrochemical

02-539-3510

@projectfield

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510