นาเชอร์ส พี-โฟกัส

นาเชอร์ส พี-โฟกัส

฿350.00ราคา

คุณสมบัติ

ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่อยู่ในรูปที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างรวดเร็ว ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริมละลายน้ำได้ดี มีเกลือต่ำ อยู่ในสภาพเป็นกลางไม่เป็นพิษต่อทุกส่วนของพืชไม่กัดกร่อนโลหะ ประสิทธิภาพคงทน จึงสามารถเก็บไว้ได้นาน พืชสามารถดูดธาตุอาหาร จากนาเชอร์ส พี-โฟกัส 10-18-4 ได้ทั้ง ทางรากและทางใบ ส่งเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงของราก ตั้งแต่การกระตุ้นให้รากงอกอย่างรวกเร็วและแข็งแรง ทำให้ราก และลำต้นแข็งแรง สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดี

 

อัตราการใช้

ข้าว : ใช้ ชุบ แช่ คลุก บ่ม เมล็ดพันธุ์ หรือต้นกล้า ใช้อัตรา 1 ลิตร/น้ำ 20 ลิตร
ข้าวโพด : หยดหรือพ่นหลังการหยอดเมล็ด หรือพ่นหลังงอก 7-20 วัน ใช้อัตรา 2 ลิตร/ไร่
ไม้ผล : พ่นในระยะเร่งการออกดอก ทำให้ไม้ผลออกดอกสม่ำเสมอ ใช้อัตรา 20-40 มล./ น้ำ 20 ลิตร
 

@projectfield

Projectfield Agrochemical

02-791-2999

02-539-3510

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510