top of page

คุณสมบัติ

อยู่ในรูปโครงสร้างร่วมกับกรดอะมิโนจึงทำให้โบรอน เข้าสู่พืชได้ดีและเคลื่อนย้าย ไปยังยอดอ่อนได้อย่างรวดเร็ว และผลได้ดี มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.ช่วยเซลล์ใหม่เจริญ และขยายตัวแบ่งเซลล์เพิ่มขึ้น
2.ช่วยเสริมเรื่องของการผสมเกสรทำให้ติดผลได้ดียิ่งขึ้น
3.ช่วยเสริมให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ ผิวสวย ป้องกันดอกร่วง และผลร่วง

 

อัตราการใช้

ไม้ผล : มะม่วง ทุเรียน เงาะ องุ่น ส้ม ส้มโอ มะนาว ลำไย ชมพู่ ฝรั่ง กล้วย และไม้ผลอื่นๆ ใช้อัตรา 10-30มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ 100-300 มล./ไร่ พ่นในระยะ
: ระยะสะสมอาหารเตรียมพร้อมออกดอก เพื่อช่วยให้การผสมเกสรดีขึ้น พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
: ระยะเร่งคุณภาพผล ก่อนเก็บเกี่ยว พ่น 1-2 ครั้ง
ผัก : ตระกูลถั่ว ตระกูลแตง ตระกูลมะเขือ พริก พริกไทย กะหล่ำปลี หน่อไม้ฝรั่ง สตรอเบอรี่ ใช้อัตรา 10-30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ 100-300มล./ไร่ ในระยะ
:ต้นอ่อน พ่น 1 ครั้ง
:ติดดอก-ติดผล พ่น 1-2 ครั้ง
:ตระกูลกะหล่ำ ผักกาด ผักชี ขึ้นฉ่าย หอม กระเทียม ใช้อัตรา 10-30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ 100-300 มล./ไร่ พ่น 1-2 ครั้ง
ปาล์มน้ำมัน : ใช้อัตรา 10-30 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ในระยะต้นและ ปลายฤดูฝน
 

เมตาโลเสทโบรอน

฿800.00ราคา
    bottom of page