top of page

คุณสมบัติ

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ หนอนม้วนใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

อัตราการใช้

1.ข้าว: เพลี้ยไฟข้าว ใช้อัตรา 20-30 มล. / น้ำ20ลิตร
           เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ใช้อัตรา 50-60 มล. / น้ำ20ลิตร
           หนอนม้วนใบข้าว ใช้อัตรา 80 มล. / น้ำ20ลิตร
2.มังคุด: เพลี้ยไฟ ใช้อัตรา 30-40 มล. / น้ำ20ลิตร
3.กล้วยไม้: เพลี้ยไฟ ใช้อัตรา 40-50 มล. / น้ำ20ลิตร
4.แตงโม: เพลี้ยไฟ ใช้อัตรา 50-60 มล. / น้ำ20ลิตร
5.มะม่วง: เพลี้ยไฟ ใช้อัตรา 50-60 มล. / น้ำ20ลิตร
 

โพรเก็ด

฿550.00ราคา
    bottom of page