นาเชอร์ส พี-โฟกัส

January 29, 2019

 

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่อยู่ในรูปที่สามารถเป็นประโยชน์พืชได้อย่างรวดเร็ว ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริม ละลายน้ำได้ดีมีเกลือต่ำอยู่สภาพเป็น

กลางไม่เป็นพิษต่อทุกส่วนของพืช ไม่กัดกร่อนโลหะ ประสิทธิภาพคงทน จึงสามารถเก็นไว้ได้นาน พืชสามารถดูดธาตุอาหารจาก นาเชอร์ส พี-โฟกัส 10-18-4 ได้ทั้งทางรากและทางใบ ส่งเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงของราก ตั้งแต่กระตุ้นให้รากงอกอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ทำให้รากและลำต้นแข็งแรง สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดี

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

January 29, 2019