ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปรเจ็คฟิลด์
สารป้องกันกำจัดวัชพืช
สารป้องกันกำจัดแมลง
ปุ๋ยและอาหารเสริมพืช
ผลิตภัณฑ์เมตาโลเสท (Metalosate)
อะมิโนคีเลท จากประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มผลผลิต และคุณภาพให้พืช ช่วยปรับสมดุลของพืชทำให้พืชแข็งแรง สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้าย และโรคแมลงต่างๆ ได้ดีขึ้น
ปุ๋ยธาตุรอง และปุ๋ยน้ำ
สินค้าด้านสาธารณสุข
ผลิตภัณฑ์นาเชอร์ส (Nachurs)
อะมิโนคีเลท จากประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มผลผลิต และคุณภาพให้พืช ช่วยปรับสมดุลของพืชทำให้พืชแข็งแรง สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้าย และโรคแมลงต่างๆได้ดีขึ้น

© 2023 by My Agrolinx. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Clean
  • YouTube Social  Icon