top of page
IMG_0203
IMG_0010
IMG_0371
_1080686
P1130096
PB280152
P1130191.JPG
RICES-02.jpg

อาหารเสริม ปุ๋ยธาตุอาหารรอง จุลธาตุและปุ๋ยน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปรเจ็คฟิลด์
สารป้องกันกำจัดวัชพืช
สารป้องกันกำจัดแมลง
ปุ๋ยและอาหารเสริมพืช
ผลิตภัณฑ์เมตาโลเสท (Metalosate)
อะมิโนคีเลท จากประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มผลผลิต และคุณภาพให้พืช ช่วยปรับสมดุลของพืชทำให้พืชแข็งแรง สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้าย และโรคแมลงต่างๆ ได้ดีขึ้น
ปุ๋ยธาตุรอง และปุ๋ยน้ำ
สินค้าด้านสาธารณสุข
ผลิตภัณฑ์นาเชอร์ส (Nachurs)
อะมิโนคีเลท จากประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มผลผลิต และคุณภาพให้พืช ช่วยปรับสมดุลของพืชทำให้พืชแข็งแรง สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้าย และโรคแมลงต่างๆได้ดีขึ้น
bottom of page